Financieel verslag 2017

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2017.

Aan het begin van 2017 was er een positief saldo van € 3652,76

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven per bestemming.

Bestemming                                    Inkomsten                  Uitgaven

Algemeen fonds                                 4771,55                      3796,49

House of Joy                                    10264,05                     12184,–

totaal                                              15035,60                     15980,49

De uitgaven van algemeen fonds gingen naar auto, vervoerskosten en administratie.

De uitgaven van House of Joy gingen naar salaris van medewerkers en kosten van verzorging van de jongeren.

Aan het eind van 2017 was er een positief saldo van € 2707,87

In procenten zien de bestedingen er als volgt uit:

uitgaven 2017-2