Beleidsplan 2018

BELEIDSPLAN   STICHTING  EPHRAIM (ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren)

 

1.         Fondsenwerving.

We hopen het komende jaar weer dichter bij het verwezenlijken van onze droom te komen: een dorp met lokale gezinnen, die gehandicapte jongeren ( lichamelijk/en of geestelijk) liefdevol opvangen. Hen een plek bieden waar ze kunnen groeien naar al hun mogelijkheden. Voor sommigen zal dat een zelfstandige plek in de maatschappij zijn, voor anderen misschien onder begeleiding blijven wonen.

Op dit moment komen er nog niet voldoende fondsen binnen om alle plannen te verwezenlijken.

Het plan is om d.m.v. presentaties en spreekbeurten meer bekendheid te geven aan het werk.

 

2.         Externe contacten.

De stichting houdt contact met mensen en/of organisaties die hebben aangegeven de doelstelling van de stichting een warm hart toe te dragen en de stichting te willen ondersteunen.

Te denken valt hierbij aan:

-de verschillende T.F.C’s (thuisfront commissies).

-gezinnen die in het verleden via adoptie betrokken waren.

Via periodieke nieuwsbrieven worden deze  mensen en/of organisaties op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.